Duurzaamheid

Vouwkarton is een duurzaam verpakkingsmateriaal

Duurzaam karakter vouwkarton
Vouwkarton is een duurzaam product. Het heeft een hernieuwbare bron, wordt duurzaam geproduceerd en is recyclebaar. De vouwkarton verpakking speelt een belangrijke rol in de distributie van producent naar consument en levert door haar duurzame karakter en materiaaleigenschappen een belangrijke bijdrage aan het optimaal functioneren van de supply chain.

Lees meer over Duurzaamheid en MVO op de website van www.papierenkarton.nl

Milieu en Maatschappij
Vouwkarton verpakkingen helpen het milieu door het voorkomen van afval en het voorkomt het verlies van de bronnen die gebruikt zijn om het verpakte product te telen of te produceren. als er géén verpakkingen zouden zijn, dan zouden voedsel en andere goederen verloren gaan door schade, gebrek aan hygiëne of onvoldoende informatie over het gebruik van het product. Het gebruik van vouwkarton verpakkingen voor het verpakken van producten heeft vele milieuvoordelen.

Zonder verpakkingen zou het eenvoudigweg onmogelijk zijn voor consumenten om te beschikken over de meeste producten, waarover zij dat nu wel kunnen.

Economie
Door de opkomst van concurrentie uit lage lonen landen verschuift de Europese papier- en kartonindustrie van een op volume gebaseerd model naar een op toegevoegde waarde gebaseerd model. Vouwkartonverwerkers en producenten zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën om de eigenschappen van de vouwkarton verpakking te verbeteren en om snel te kunnen reageren op de veranderende vraag van de markt.

Inzameling en recycling
De inzameling en recycling van papier en karton is vanuit zowel een economisch als milieu standpunt gezien verstandig. Het betekent namelijk dat er zeer efficiënt gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke grondstoffen uit speciale productiebossen, een reductie van afval en de besparing van energie. ook speelt recycling een rol in het reduceren van de emissie van COdie wordt veroorzaakt door stortplaatsen voor afval. 12% van alle gekapte bomen wordt gebruikt voor de productie van papier en karton. de bomen die nodig zijn worden in speciale productiebossen geoogst bij het uitdunnen van de bossen, zodat de overgebleven bomen meer ruimte hebben om te groeien en kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen zoals voor de bouw en meubelindustrie. Het bosareaal in europa groeit nog steeds met een oppervlakte vergelijkbaar met 1,5 miljoen voetbalvelden per jaar.

ProductiebosCarbon footprint
Bomen groeien door het absorberen van  COen produceren zuurstof. Bomen halen door te groeien COuit de atmosfeer, slaan het op (biogenic carbon) en helpen zo het broeikaseffect tegen te gaan. wanneer de houtvezels worden verwerkt in vouwkarton verpakkingen blijft de COopgeslagen in de verpakking. Er is daardoor een voordelige link tussen de vraag naar vouwkarton verpakkingen en de opslag van CO2

Meer achtergrondinformatie over dit principe treft u aan in de studie 'Carbon Footprint of Cartons in Europe – Carbon Footprint methodology and biogenic carbon sequestration' die het Zweeds Milieu Onderzoekinstituut IVL heeft verricht naar een methodologie voor het ramen van de opslag van CO
in productiebossen en hoe deze te koppelen aan de carbon footprint van de vouwkarton verpakking. 

Kijk voor meer informatie m.b.t. de '
Carbon Sequestration' systematiek op het speciale Sustainability gedeelte van de Pro Carton website.

Onlangs werd door de BBC aandacht besteed aan het feit dat dat de meeste opslag van COjuist geschiedt door jonge bossen (en dat zijn vaak productiebossen). Het is dus belangrijk dat het Europese bosareaal constant vernieuwd, zodat de opslagcapaciteit van COop niveau blijft. 

 

Gepubliceerd op:  21 februari 2013 6747 x bekeken