Duurzaam bosbeheer

Bossen voor de productie van papier en karton worden duurzaam beheerd

Forests and Cartonboard

Duurzaam beheerde productiebossen ten behoeve van de papier en vouwkartonindustrie
In Europa leidt de papier en vouwkartonproductie niet tot vernietiging van bossen. De Europese bossen zijn groot genoeg om op duurzame wijze alle vezels te leveren die nodig zijn voor de productie van papier en vouwkarton. In overeenstemming met nationale wetgevingen wordt voor elke gekapte boom tenminste één nieuwe boom aangeplant. De bossen, die door de papier en vouwkartonindustrie worden gebruikt, zijn duurzaam beheerde bossen.

Duurzaam bosbeheer
Duurzaam bosbeheer betekent dat op zijn minst evenveel bomen worden aangeplant als gekapt. Bovendien wordt erop gelet dat de natuurlijke flora en fauna, de leefruimte van de dieren en de verscheidenheid aan planten en diersoorten behouden blijven.

Lees meer over duurzaam bosbeheer op www.procarton.com

Keurmerken en certificering
Voor meer informatie over duurzaam en verantwoord bosbeheer kunt u ook terecht bij de twee voornaamste keurmerk- en certificeringsorganisaties die in Nederland actief zijn op dit gebied:


Papierenkarton.nl
Bekijk ook eens het informatieve Youtube filmpje over duurzaam papier en karton van papierenkarton.nlMythen en Feiten over productiebossen en vouwkarton:

Tropische regenwouden ten behoeve van de vouwkartonproductie
De Europese vouwkartonindustrie gebruikt geen hout uit tropische regenwouden. Hardhout is ongeschikt voor papier of kartonfabricage. De grootste bedreiging voor de tropische regenwouden is de overbevolking en de "kap en verbrand" technieken van de boeren in de tropische landen, alsook het ongebreideld kappen ten behoeve van het gebruik van hardhout voor de meubel en bouwindustrie.

Tropisch hardhout niet geschikt voor de productie van papier en vouwkarton
Tropische regenwouden bevatten te veel verschillende soorten bomen met verschillende vezelkwaliteiten. Een dergelijke houtmix is niet geschikt voor de papier en vouwkartonproductie.

Houtsoorten voor de papier en vouwkarton
De belangrijkste houtsoorten die in Europa worden gebruikt zijn afkomstig van sparren, dennen, berken en eucalyptus, die allen in de Europese bossen voorkomen.

Gebruik van delen van bomen voor de papier en vouwkartonproductie
De papier en vouwkartonindustrie gebruikt dunne stammen afkomstig van de kap en uitdunning van bossen. Verder worden kruinen van de bomen en ander snoeihout gebruikt alsmede afval en zaagsel uit de houtzagerijen.

Levering van de grondstoffen voor de Europese papier en vouwkartonindustrie
De Europese bossen zijn groot genoeg om op duurzame wijze alle vezels te leveren die nodig zijn voor de papier en vouwkartonproductie in Europa. Ongeveer 90% van de houtvezels die gebruikt worden voor de productie van papier en vouwkarton in Europa is afkomstig van Europese bossen. Overige grondstoffen zijn afkomstig uit Noord-Amerika en Rusland alsmede van gebruikt papier en vouwkarton dat in Europa in grote hoeveelheden wordt ingezameld.

Groei van duurzaam beheerde bossen en natuurlijke bossen
In een natuurlijk bos is er een zeker evenwicht tussen afsterven van oude bomen en groeien van jonge bomen. In een duurzaam beheerd bos daarentegen wordt uitgedund, worden bomen gesnoeid en oudere bomen gekapt, waardoor jongere bomen beter en sneller kunnen groeien. Er worden stelselmatig en doorlopend nieuwe bomen aangeplant ter vervanging van de gekapte bomen.

Omzetten kooldioxide in zuurstof in duurzaam beheerde bossen en natuurlijke bossen
Groeiende bomen absorberen meer kooldioxide dan oudere bomen, terwijl rottende bomen zelfs kooldioxide afgeven. Aangezien gecultiveerde bossen door nieuwe aanplant steeds aangroeien, zijn de bomen relatief jong, gezond en groeiend. Dit betekent dat gecultiveerde bossen duidelijk meer kooldioxide omzetten in zuurstof dan natuurlijke bossen.

Gepubliceerd op:  21 februari 2013 5082 x bekeken
Gerelateerde pagina's

Ontdek De Vouwkarton Route!

Ontdek de route die vouwkarton aflegt van bos tot supermarkt en leer meer over de levenscyclus van vouwkartonnages!

2 december 20151386 x bekeken Vouwkarton