Feiten en Mythen

Maar hoe zit het nou echt?

Feiten & Mythen

Vouwkarton Platform Nederland presenteert in samenwerking met Papierenkarton.nl de brochure 'Papier en vouwkarton - De feiten en mythen'

Papier en (vouw)karton zijn natuurproducten met een hernieuwbare bron (hout), die op een duurzame wijze worden geproduceerd en recyclebaar zijn. 85% van het in Nederland gebruikte papier en (vouw)karton wordt ingezameld en hergebruikt en 82% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en (vouw)karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton. Oudpapier is voedsel voor nieuw papier. Papier en (vouw)karton onderscheiden zich daarmee van vele andere materialen. Toch is er nog altijd een negatief milieuvooroordeel over papier en (vouw)karton. Papier zou bomen kosten en zou slecht zijn voor het milieu.

Brochure
De brochure 'Papier en vouwkarton - De feiten en mythen' wil een aantal feiten rond de productie van vouwkarton onder de aandacht brengen om bestaande vooroordelen rond productiebossen, de productie van papier en karton en verpakkingen weg te nemen. De focus ligt op de onderwerpen recycling, bos en hout. De uitgave is gemaakt door Vouwkarton Platform Nederland in samenwerking met Papierenkarton.nl

U kunt de brochure als PDF downloaden, maar de brochure is ook in hard-copy op te vragen bij Vouwkarton Platform Nederland via: info@vouwkarton.nl én bij Papierenkarton.nl via: info@papierenkarton.nl.

Gepubliceerd op:  23 juli 2014 5358 x bekeken
Gerelateerde pagina's

Ontdek De Vouwkarton Route!

Ontdek de route die vouwkarton aflegt van bos tot supermarkt en leer meer over de levenscyclus van vouwkartonnages!

2 december 20151386 x bekeken Vouwkarton