Recycling

Vouwkarton kan perfect gerecycled worden

Scheiden van papier en karton

Kringloop papier en karton
Nederland is een koploper op het gebied van de recycling van papier en karton. Gebruikt papier en karton gescheiden inleveren en recyclen is de gewoonste zaak van de wereld. Na gebruik van papier en karton worden de producten ingezameld, gereinigd en gesorteerd om weer te worden verwerkt tot nieuw papier of karton. Vervolgens kan de kringloop van papier en karton opnieuw beginnen! Papierrecycling betekent duurzaamheid. Het voorkomt afval, vermindert gebruik van hout en maakt de maatschappij bewust van haar eigen bijdrage aan verduurzaming.

Recycling oud papier en karton
Recyclen omvat het inzamelen van een product dat al een nuttige toepassing achter de rug heeft, dit te herverwerken en om te zetten in een nieuw product, al of niet met dezelfde toepassing. Oud papier en karton kunnen bijvoorbeeld worden gerecycled om papier te maken of om deel uit te maken van gerecycled vouwkarton (bijvoorbeeld vouwkarton met grijze tussen- en achterlaag). 

Waardevolle grondstof
Nieuw papier en karton wordt voor 75% uit oudpapier en -karton gemaakt. Oudpapier is dus een waardevolle grondstof en geen afvalstof. Iedereen in de papierketen heeft er belang bij dat de oudpapierstroom niet wordt onderbroken. 

Is papier en karton oneindig recyclebaar?
Papier en karton, en dus ook vouwkarton, kan niet oneindig worden recycled.  Vouwkarton hoeft ook niet als afzonderlijk product gerecycled te worden, maar is een onderdeel van het oud papier- en vouwkarton dat ingezameld wordt.

Eigenschappen cellulose vezels
Cellulose vezels kunnen  gemiddeld zes tot zeven keer gerecycled worden voordat de eigenschappen negatief worden beïnvloed. Cellulosevezels verliezen tijdens het recyclingproces een deel van hun sterkte-eigenschappen. Zo worden de vezels bij elke keer dat ze gebruikt worden korter. Dat komt door de behandeling van de vezelpulp die, voorafgaand aan de papier- en kartonproductie, telkens nodig is. De veranderlijke en onbeïnvloedbare samenstelling van het ingezameld oud papier en karton, maakt dat sommige vezels daarin voor de eerste keer zullen worden gerecycled, sommige voor de vierde, vijfde en vele keren meer. Continu recyclen zal uiteindelijk leiden tot de vernietiging van de cellulose vezel. Dit, samen met productieverliezen en producten van papier en karton die niet kunnen worden ingezameld, maakt het nodig dat er voortdurend maagdelijke vezels worden toegevoegd. Er is dus een continue stroom van nieuwe vezels nodig. In Nederland heeft dit proces inmiddels een evenwicht bereikt.

Nederland koploper oudpapier en -karton recycling in Europa
Al 85% van het oudpapier en -karton is in de kringloop: het wordt ingezameld, gerecycled en als materiaal hergebruikt. Met dit recyclingpercentage is Nederland een koploper in Europa. Ook wordt hiermee ruimschoots de 75% doelstelling van het Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton behaald.

Logo ERPCTer vergelijking: In Europa lag het recyclingpercentage van papier en karton in 2013 op 71.7%. Meer informatie treft u aan op de website van de European Recovered Paper CouncilVoor meer informatie over de recycling van oudpapier en karton in Nederland kunt u o.a. terecht op de websites van PRN, FNOI en Milieu Centraal.

PRN  FNOI  milieu centraal 

 

 

 

Gepubliceerd op:  21 februari 2013 6056 x bekeken
Gerelateerde pagina's

Ontdek De Vouwkarton Route!

Ontdek de route die vouwkarton aflegt van bos tot supermarkt en leer meer over de levenscyclus van vouwkartonnages!

2 december 20151386 x bekeken Vouwkarton

Nederland koploper recycling papier en karton in Europa

De Nederlandse papier- en karton verpakkingsketen levert een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij tot de Europese koplopers behoort.

4 januari 2019582 x bekeken Duurzaamheid