Laatste nieuws

Op de hoogte blijven van Vouwkarton? Dat kan! Hier delen wij altijd het laatste nieuws rondom dit plan.

26 januari 2023

Energiebesparingsplicht

Energie is een belangrijke kostenpost voor veel leden van het Vouwkarton Platform. Daarnaast heeft energie een groot aandeel in de CO2 uitstoot van bedrijven.
4 januari 2023

Packaging & Packaging Waste Regulation: Reuse & Refill Targets

De Europese Commissie heeft voor de Packaging and Packaging Waste Regulation per productgroep doelstellingen gemaakt voor de hergebruik en her-vulling van producten.
20 december 2022

PPWR: Prestatieklasse voor recyclebaarheid en EPR-vergoeding

Als gevolg van de Packaging and Packaging Waste Regulation zullen alle verpakkingen aan een recycleerbaarheidsbeoordeling worden onderworpen...
15 december 2022

KDIV organiseert trainingen 'Duurzaam Verpakken'

Op 7, 10 en 14 februari organiseert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) trainingen ‘Duurzaam Verpakken’.
13 december 2022

Packaging & Packaging Waste Regulation – Wat is recyclable?

De Europese Commissie heeft voor de Packaging and Packaging Waste Regulation doelstellingen gezet voor de recyclebaarheid van verpakkingen.
8 december 2022

Verordening Verpakking en Verpakkingsafval – proposal

De Europese-Commissie heeft bevestigd dat het Packaging and Packaging Waste beleid zal worden uitgevoerd als een verordening en niet als een richtlijn.