Technische Dag

De vouwkartonketen technisch belicht

MM EerbeekDe vouwkartonketen technisch belicht
Vouwkarton is een technisch complex en mooi product. Er zijn veel technische vragen door de hele keten. Vouwkarton Platform Nederland wil technische vakmensen uit de hele keten bij elkaar brengen om zoveel mogelijk technische vragen aan de orde te laten komen. Daarom organiseren wij een Technische Dag. Deze zal plaatsvinden op donderdag 28 september 2017 in Eerbeek.

Hiervoor worden uit de keten verschillende technische mensen uitgenodigd om zitting te nemen in een technisch forum, en van onze leden worden per bedrijf maximaal twee technische mensen uitgenodigd om aan de discussies deel te nemen. Vooraf kunnen vraagstellingen ingediend worden. Deze zullen vooraf aan het forum worden voorgelegd, zodat zij tijdens de middag de antwoorden kunnen presenteren.

Hierbij nodigen wij u uit om twee technische mensen uit uw bedrijf te laten deelnemen aan deze middag, waarbij tijdens de presentaties ook nog vragen gesteld kunnen worden. Na de bijeenkomst is er gelegenheid voor bezichtiging van de vouwkartonproductie bij Mayr-Melnhof Eerbeek met aansluitend een netwerkborrel.

Programma donderdag 28 september 2017:

 12.30 – 13.00 uur   ontvangst bij restaurant/brasserie De Korenmolen te Eerbeek 
 13.00 uur    start presentatie vouwkartonketen door verschillende deelnemers van het technisch forum
 14.00 uur   presentatie vraagstellingen en antwoorden, discussie en nieuwe vraagstellingen
 16.00 – 16.15 uur  pauze
 16.30 uur     bezoek aan fabriek Mayr-Melnhof Eerbeek (voor vervoer naar de fabriek wordt gezorgd)
 18.00 – 19.00 uur  netwerkborrel in De Korenmolen      


Aanmelden kan per e-mail via info@vouwkarton.nl


  
               
                
  
              
         

datum: donderdag 28 september 2017 tijd: 12.30 - 19.00 locatie: Eerbeek
161 x bekeken