3 juni 2021

Met vouwkarton de klas in

Met vouwkarton de klas in

De jeugd heeft de toekomst. En de ideeën! Creativiteit is dé basis voor gezonde en goede innovatie. Jonge scholieren zijn bij uitstek creatief. Immers, ze kennen geen grenzen, zijn enthousiast, nieuwsgierig en willen spelen en lol maken. AdoptIDee is een initiatief van PNO Consultants en laat scholieren uit groep 6 en 7 de handen ineen slaan met innovatieve bedrijven. Door kinderen uit groep 6, 7 en 8 na te laten denken over innovatie-uitdagingen van bedrijven, komen zij al in een vroeg stadium in contact met IT, innovatie en daaraan gerelateerde werkgebieden.

Vouwkarton ontbreekt niet in het initiatief. Ons lid Hassink Verpakkingsdrukwerk verzorgde afgelopen week een presentatie gehouden voor de leerlingen van groep 6 van basisschool Paus Joannes in Haaksbergen. De komende periode gaan de kinderen in kleine groepen aan de slag met de opdracht: Ontwerp een fruitverpakking van vouwkarton. Fantastisch initiatief! WOW!