17 november 2021

Nederland kampioen papierrecycling

Nederland kampioen papierrecycling

Maar liefst 89% van het op de markt gebrachte papier en karton (niet-verpakkingen) wordt gerecycled. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Stichting Papier Recycling Nederland. Lees meer op prn.nl. Uit de eveneens deze week gepresenteerde cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen komt naar voren dat het recyclingpercentage van papieren en kartonnen verpakkingen zelfs 90% bedraagt. Papier en karton zijn de materialen voor een circulaire economie!