29 januari 2024

Nieuwe EU-Richtlijn tegen misleidende milieuclaims: Een doorbraak voor de vouwkarton sector


Inleiding

De recente goedkeuring van een nieuwe EU-richtlijn die gericht is op het verbeteren van productetikettering en het tegengaan van misleidende milieuclaims, markeert een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen greenwashing. Deze ontwikkeling is met name relevant voor de vouwkarton sector, die zich inzet voor duurzame productie en eerlijke communicatie.

Hoofdpunten van de richtlijn:

1.      Verbod op misleidende milieuclaims
De richtlijn verbiedt algemene en ongegronde milieuclaims op producten. Dit betekent dat beweringen als "milieuvriendelijk" of "duurzaam" onderbouwd moeten zijn met concrete en verifieerbare informatie.

2.      Regulatie van duurzaamheidskeurmerken
Alleen duurzaamheidskeurmerken die gebaseerd zijn op officiële certificeringsregelingen of ingesteld door overheidsinstanties zijn toegestaan. Dit waarborgt de geloofwaardigheid van deze keurmerken.

3.      Betere zichtbaarheid van garantie-informatie
Informatie over productgaranties moet duidelijker zichtbaar zijn voor consumenten. Een nieuw label wordt geïntroduceerd voor producten met een verlengde garantieperiode, wat de transparantie ten goede komt.

4.      Verbeterde productetikettering
De richtlijn beoogt de etikettering van producten te verbeteren, zodat consumenten beter geïnformeerd zijn over de milieu-impact van hun aankopen.

Impact op de vouwkarton sector
De vouwkarton sector, die al lang een voorloper is in duurzame verpakkingsoplossingen, kan aanzienlijk profiteren van deze nieuwe wetgeving. Door de nadruk op accurate en transparante informatie, kunnen producenten van vouwkarton hun echte duurzame eigenschappen effectiever communiceren en zich onderscheiden in de markt.

Voordelen voor consumenten en producenten

  • Bescherming tegen misleidende marketing.
  • Betere ondersteuning bij het maken van geïnformeerde aankoopbeslissingen.
  • Stimulans voor producenten om meer duurzame producten te ontwikkelen.

Toekomstige ontwikkelingen

  • De Raad moet de richtlijn nog definitief goedkeuren.
  • De lidstaten krijgen 24 maanden om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

De nieuwe EU-richtlijn is een stap voorwaarts naar een meer duurzame en transparante markt. Voor de vouwkarton sector biedt dit zowel een uitdaging als een kans om de leidende positie in duurzame verpakkingen verder te verstevigen. Met onze toewijding aan milieuvriendelijkheid en transparantie, zijn we klaar om deze nieuwe fase van duurzame innovatie te omarmen.