29 september 2021

Nieuwe Scheidingwijzer Papier en Karton wil circulaire economie stimuleren

Nieuwe Scheidingwijzer Papier en Karton wil circulaire economie stimuleren

Nederland is koploper papierrecycling. Circa 90% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Er gaan echter waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oudpapier. Onderzoek van PRN laat zien dat de vervuiling van ons oudpapier toeneemt. Daarom heeft PRN een nieuwe scheidingswijzer gemaakt. Met de nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton wil PRN burgers helpen bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen en hen stimuleren bij te dragen aan een schone en droge stroom oudpapier. De Scheidingswijzer Papier en Karton is samen met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op prn.nl