KIDV-Verdiepingsbijeenkomst

KIDV-Verdiepingsbijeenkomst 9 juni 2016: Minerale oliën in verpakkingen van gerecycled papier en karton - Stand van zaken

KIDV organiseert verdiepingsbijeenkomst inzake minerale oliën in verpakkingen van gerecycled papier en karton: 

KIDV


‘Minerale oliën in verpakkingen van gerecycled papier en karton: stand van zaken’. Dit is het thema van de Verdiepingsbijeenkomst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) op donderdag 9 juni 2016, van 16.00 – 18.00 uur in gebouw Spaces/De Rode Olifant te Den Haag.

Diverse levensmiddelen zitten in kartonnen verpakkingen, waarvoor vaak gerecycled papier wordt gebruikt, hetgeen een bijdrage levert aan de circulaire economie. In deze verpakkingen kunnen verontreinigingen zitten, bijvoorbeeld minerale oliën van inkt uit krantenpapier. Het gaat dan om aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOAH’s) en verzadigde koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOSH). Als deze in kartonnen verpakkingen terecht komen, bestaat het risico dat de levensmiddelen in de verpakkingen ermee worden besmet. Overigens is niet alleen gerecycled karton vervuild met minerale oliën. In sommige gevallen worden verpakkingsmaterialen bewust behandeld met deze oliën, zoals bijvoorbeeld jute zakken waarin cacaobonen worden getransporteerd. Minerale oliën komen ook in levensmiddelen terecht via smeerolie en hydraulische oliën die boeren en producenten gebruiken bij oogst- en productiemachines en door de behandeling van geoogste producten met minerale oliehoudende stoffen, zoals stofbinders en glansmiddelen.

Het onderwerp staat al sinds langere tijd volop in de belangstelling. Zo zijn en worden er onderzoeken gedaan door onder andere de EFSA, Foodwatch en in opdracht van de Europese Commissie. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk. Daarom staat het KIDV tijdens deze bijeenkomst stil bij de huidige stand van zaken en ontwikkelingen. Wat is er al wel (en nog niet) bekend over de problemen, de eventuele consequenties en de mogelijke oplossingen?

Ulphard Thoden van Velzen, DLO-onderzoeker aan Wageningen UR Food & Biobased Research, geeft een overzicht van de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens geeft een verpakkingsproducent een kijkje in de keuken, om duidelijk te maken hoe in de praktijk met dit onderwerp wordt omgegaan. Daarna worden Arie Hooimeijer (directeur van het Kenniscentrum Papier en Karton) en Kurt De Mey (projectmanager bij Pack4Food) door KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst geïnterviewd over hun ervaringen.

De Verdiepingsbijeenkomst wordt traditiegetrouw afgesloten met een gesproken column van Kees Kerstens, projectleider bij het KIDV, en een netwerkborrel.

Programma

15.30     Ontvangst met koffie en thee

16.00     Welkom en introductie door Hester Klein Lankhorst

16.15     Stand van zaken aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, door Ulphard Thoden van Velzen

16.35     Kijk in de keuken: hoe gaat een verpakkingsproducent hier in de praktijk mee om?

17.00     Vraaggesprek met Arie Hooimeijer en Kurt De Mey over hun kennis en ervaring, door Hester Klein Lankhorst

17.30     Column door Kees Kerstens

17.40     Afsluiting door Hester Klein Lankhorst

18.00     Netwerkborrel

Deelname en aanmelden
U kunt zich aanmelden tot en met maandag 6 juni a.s. via info@kidv.nl. Let op: meld u tijdig aan, want de zaalcapaciteit is beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Vermeld bij uw aanmelding a.u.b. uw naam, functie, e-mailadres en de naam van uw organisatie.

Adres, route en parkeren
U vindt gebouw Spaces/De Rode Olifant aan de Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag. Kijk voor informatie over de route per OV en auto op www.kidv.nl.

Let op: u kunt geen gebruik maken van de parkeergelegenheid van Spaces, wel van de parkeergarage onder het Malieveld.

 

Gepubliceerd op:  23 mei 2016 1008 x bekeken
Categorie:  Vouwkarton
Gerelateerde pagina's

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een topprioriteit van de Nederlandse vouwkartonnageindustrie

2783 x bekeken

Handleiding 'Duurzaam Verpakken voor Nederlandse e-commercebedrijven'

Thuiswinkel.org heeft de handeiding 'Duurzaam Verpakken voor Nederlandse e-commercebedrijven' gepubliceerd. Deze handleiding is het resultaat van een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) en Thuiswinkel.org

27 juli 2016769 x bekeken Vouwkarton