Nieuwe brochure kringloop papier en karton

PRN heeft in een nieuwe brochure het systeem van inzamelen, herverwerken, monitoring en financiering van papier en karton zo inzichtelijk mogelijk op een rij gezet en toegelicht

In 2004 is bijna 2,4 miljard kilo (2.375.000 ton) brongescheiden oudpapier ingezameld en hergebruikt. Het recyclingpercentage van papier/karton lag daarmee op 87%, waarmee Nederland wereldwijd tot de koplopers behoort. De recyclingdoelstelling van de overheid (75%) is ruimschoots gehaald, maar PRN streeft continu naar nog meer inzameling en hergebruik.

Het
papiervezelconvenant is hiervoor sinds 1998 de basis. Het huidige (5e) convenant heeft een looptijd tot en met 2018. Het Papiervezelconvenant heeft betrekking op 77% van het gescheiden ingezamelde oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens. Daarbij gaat het om grafische toepassingen, dit zijn kranten, tijdschriften, boeken, folders en dergelijke (zijnde niet-verpakkingen).

Inzameling en recycling verpakkingen
Ter uitvoering van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton ('het Besluit') per 1 januari 2013 is de Verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Dit is vastgelegd in de Raamovereenkomst II tussen het verpakkende bedrijfsleven, de VNG en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Alle producenten en importeurs in Nederland, ook die minder dan 50.000 kilogram verpakkingen op de markt brengen, moeten voldoen aan het Besluit. Zij moeten een verpakkingsadministratie bijhouden en zich inspannen om de milieubelasting van hun verpakkingen te verminderen.

De Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage verpakkingen is algemeen verbindend verklaard.

Geïnteresseerden kunnen de nieuwe brochure 'kringloop papier en karton' lezen via de website als download of bestellen bij PRN via helpdesk@prn.nl

 Gepubliceerd op:  18 januari 2016 1048 x bekeken
Categorie:  Fact & Figures
Gerelateerde pagina's