Weg met de wegwerpmaatschappij! Leve circulair en op maat verpakken! Natuurlijk in vouwkarton.

Wie gaat voor circulair, gaat voor vouwkarton!

De klimaatverandering gaat sneller dan we denken. Om de aarde leefbaar te houden voor komende generaties is een radicale omslag noodzakelijk. Dagelijks consumeren wij veel spullen en voedsel. Dat heeft een forse klimaatimpact die omlaag moet. Bewuster leven en kiezen wordt steeds belangrijker. 

 


Week van de circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Producten worden efficiënt ontworpen, materialen zoveel mogelijk hergebruikt. September 2016 is het programma Nederland Circulair in 2050 gestart. Van 15 tot en met 19 januari 2018 organiseert Nederland circulair! de
Week van de Circulaire Economie. Vandaag is de officiële presentatie van de Transitieagenda’s Nederland Circulair in 2050. Drie strategische doelstellingen staan centraal:

1.            Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte.

2.            Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.

3.            Nieuwe productiemethodes en producten leiden tot andere ketens die de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven. 

 

 

Verpakkingen

Ook verpakkingen hebben een klimaatimpact. 95% van de CO2-uitstoot van een product-verpakkingscombinatie komt echter voor rekening van het verpakte product. Slechts 5% van de impact is toe te rekenen aan de verpakking.

Hoe verpakkingen bijdragen aan een circulaire economie

  • Een goede verpakking voorkomt verspilling en beschadiging, zorgt voor preventie van (onnodige) klimaatimpact van producten.
  • De keuze voor een duurzaam geproduceerd, hernieuwbaar en recyclebaar verpakkingsmateriaal helpt bij de transitie naar een circulaire economie.
  • Een optimale verpakkingsoplossing zorgt voor een efficiënt logistiek proces.

Vouwkarton

Vouwkarton is een uitermate geschikt verpakkingsmateriaal om aan deze doelstellingen  invulling te geven. Voor een verpakking van een hernieuwbare grondstof is vouwkarton de voor de hand liggende keuze. 

Renew en Recycle

Vouwkarton wordt gemaakt van houtvezels. Deze zijn afkomstig uit hout en oudpapier. Vouwkarton is dus een natuurproduct. En het is ook nog eens goed recyclebaar.

  • 86% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled.
  • 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.           
  • In de grondstof hout is CO2 opgeslagen. Die zit ook in het vouwkarton en gaat mee in het recycling proces. Keer op keer.
  • Hout is een hernieuwbare grondstof. Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid. Alle door Nederlandse papier- en kartonfabrieken gebruikte verse houtvezels komen uit duurzaam beheerd bos.

Rethink! Maatwerk en innovatie

Hoe minder materiaal wordt gebruikt en vervoerd, hoe lager de klimaatimpact van een verpakking. Maatwerk draagt bij aan de duurzaamheid van verpakkingen. Ook hier onderscheidt vouwkarton zich. Innovatieve concepten zorgen ervoor dat de klant zelf snel en eenvoudig het door hem gewenste kartonnen doosje kan ontwerpen en bestellen. Geheel op maat, in een beperkte oplage leverbaar en voor een lage prijs! Dat scheelt tijd, euro’s, gewicht en materiaal. Samen met de duurzame eigenschappen is vouwkarton dé verpakkingsoplossing voor een circulaire economie.
Lees meer 

De kracht van vouwkarton

Vouwkarton is een uniek verpakkingsmateriaal. Doosjes van vouwkarton zijn praktisch en licht van gewicht. Zij bieden uitstekende mogelijkheden om te informeren en verleiden. Het zijn marketingmiddelen bij uitstek. Ook niet geheel onbelangrijk, aangezien de marketingfunctie van verpakkingen nog steeds een van de belangrijkste functies is. In een circulaire economie moet namelijk nog steeds geld worden verdiend.
Lees meer

Wie gaat voor circulair, gaat voor vouwkarton!

 

Gepubliceerd op:  15 januari 2018 695 x bekeken
Categorie:  Vouwkarton
Gerelateerde pagina's

Pro Carton's Myths & Facts Infographics

Pro Carton heeft een aantal infographics gepubliceerd om een aantal mythen rond vouwkarton d.m.v. feiten te weerleggen

9 februari 2017668 x bekeken Vouwkarton