30 november 2022

PEFC certificering

Wat is duurzaam bosbeheer?
Duurzaam bosbeheer is: onze bossen zo gebruiken dat de ecologische, economische en sociale functies ook voor de toekomst behouden blijven. In de praktijk betekent dit vooral dat duurzaam beheerd bos ook bos blíjft, en dat er nooit méér hout wordt geoogst dan er bijgroeit. Het gebruik van papier en karton is alleen duurzaam, wanneer de grondstoffen uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen komen.

Certificering
Boscertificering is hét instrument om duurzaam bosbeheer aan te tonen. Gecertificeerd materiaal (PEFC of FSC) uit gecertificeerde bossen geeft aantoonbaar de garantie dat bossen blijven bestaan en dat de grondstof hernieuwbaar is. Met het certificaat maak je aantoonbaar dat de gebruikte producten van hout afkomstig zijn uit gecertificeerde bossen.

PEFC en FSC zijn de twee wereldwijd actieve systemen voor certificering van bos en van de producten in de handelsketen. Beide keurmerken houden rekening met economische, sociale en milieuaspecten. De doelstelling van beide organisaties is gelijk, maar de weg ernaar toe verschilt. Dit geldt met name voor de manier waarop de certificatie wordt geregeld. FSC werkt top-down en PEFC bottom-up. Het logo mag bij beide keurmerken op het gecertificeerde product staan, als minimaal 70% van het materiaal uit gecertificeerd bos komt. Tal van wereldwijde organisaties accepteren beide keurmerken als bewijs voor duurzaamheid.

Beschikbaarheid gecertificeerd materiaal
Door de oorlog in Oekraïne komt de beschikbaarheid van gecertificeerd materiaal onder druk. In Europa is 75% van het gecertificeerde bosoppervlak voorzien van een PEFC certificaat. Om in de papier- en kartonsector de claim duurzaam overeind te houden, is het dringend nodig om gebruik te maken van ál het beschikbare materiaal, en daarbij geen certificaten uit te sluiten. End-users zijn de laatsten die wat gaan merken van een beperkte beschikbaarheid van gecertificeerd materiaal. Maar zij zijn de eersten die overtuigd moeten worden van de noodzaak om ook het PEFC certificaat te omarmen als bewijs van duurzaam bosbeheer.

Meer op pefc.nl over