7 april 2021

Plastic en recycling: een lastige combinatie

Plastic en recycling: een lastige combinatie

Op 28 maart was de uitzending Het Plastic Walhalla van NPO-programma De vuilnisman. 

Presentator Teun van de Keuken dook in de wereld van plasticrecycling. Plastic, het wondermiddel van onze wegwerpeeuw, maar ook een ramp voor mens en milieu. We proberen er anders mee om te gaan. Net als met papier en karton: recyclen. Van de Keuken komt erachter dat plasticrecycling verre van goed werkt, terwijl de verpakkingsindustrie ons graag anders doet geloven. 57% van het plastic zou worden gerecycled. Interviews met experts leveren echter een heel ander beeld op. Wat is recycling? Alleen inzamelen? In de papier- en kartonindustrie betekent recycling inzameling van oudpapier en hergebruik daarvan. Bij plastic blijkt het scheiden van afval al lastig. Het hergebruik helemaal. Volgens een geïnterviewde expert wordt uiteindelijk slechts 5% van ons plastic opnieuw gebruikt. Werk aan de winkel dus! Wellicht kan de papier- en kartonsector een voorbeeld zijn. 89% van het op de markt gebrachte papier wordt ingezameld en hergebruikt. En 86% van het nieuw in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Dat oudpapier is een waardevolle grondstof. Er is een grote markt voor en er bestaat een goedwerkend inzamelingssysteem. Ook weet de burger dat oudpapier in de papierbak hoort.

De vuilnisman vraagt zich aan het slot van de aflevering af of we in plaats van plastic te recyclen (en het probleem dus aan de achterkant proberen op te lossen) niet eens wat aan de voorkant moeten gaan doen: minder plastic gebruiken en vaker kiezen voor recyclebare oplossen, gemaakt van recyclaat. Daarvoor is de verpakkingsindustrie aan zet. Uiteraard kan deze ook kiezen voor duurzame alternatieven zoals vouwkarton.