8 maart 2024

PPWR: Een stap vooruit voor vouwkarton

Maart 2024

Op maandagavond hebben de Raad en het Europees Parlement tijdens de laatste politieke Triloogvergadering een compromisakkoord bereikt over de Verordening betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.

Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben gezien, is het compromisakkoord positief voor vouwkarton. Dit zijn de belangrijkste take-aways:

  • De definitie van samengestelde verpakkingen omvat een drempel van 5% voor andersoortige materialen met uitzondering van etiketten, vernissen, verven, inkten, lijmen en lakken.
  • Vrijstellingen van alle hergebruikdoelstellingen kunnen worden verleend in lidstaten waar de recyclingpercentages van verpakkingsafval de verplichte recyclagedoelstellingen met 5% overschrijdt en waar de lidstaat op koers ligt om hun afvalpreventiedoelstellingen te behalen.
  • Kartonnen dozen zijn vrijgesteld van hergebruikdoelstellingen voor transportverpakkingen of verkoopverpakkingen gebruikt voor het vervoeren van producten zowel voor B2C en B2B als gegroepeerde verpakkingen gebruikt buiten de verkoopverpakking, inclusief e-commerce.
  • Vrijstellingen voor zeer bederfelijke dranken, melk en melkproducten van hergebruikdoelstellingen voor alcoholische en niet-alcoholische dranken.
  • Verplichte hergebruikdoelstellingen voor HORECA take-away zijn geschrapt hoewel er een verplichting is voor HORECA om een systeem te bieden waarmee consumenten hun eigen container kunnen meebrengen om te vullen en om consumenten de optie van verpakking binnen een systeem voor hergebruik te bieden. (tegen 2030 moet dit 10% van de verkochte producten zijn)
  • Beperkingen op verpakkingen gebruikt voor verse groenten en fruit en voor voedsel en dranken in de HORECA ‘dine-in’ sector zijn alleen van toepassing op verpakkingen van eenmalig gebruik van plastic.
  • Geen verboden voor tandpasta of cosmetische kartonnen verpakkingen.
  • PFAS in karton voor voedselverpakkingen zal worden verboden boven een drempelwaarde. Het compromisvoorstel moet nog volledig worden onderschreven door de Raad en het Parlement (de stemmingen zijn respectievelijk op 25 maart en 22 april) en er kan nog steeds weerstand zijn van andere getroffen sectoren - we zullen het eind april weten.


Het compromisvoorstel moet nog volledig worden onderschreven door de Raad en het Parlement (de stemmingen vinden respectievelijk plaats op 25 maart en 22 april) en er kan nog steeds weerstand zijn van andere getroffen sectoren - we zullen het eind april weten.

Het volledige persbericht van het Europese Parlement kun je hier vinden:
https://nsl.consilium.europa.eu/104100/Newsletter/6vch7kalzdk2tlohjtopbkkh3n62b2tbdsdxre4l2icpd5o2s7qhklxzwnenodbakqfu65ipnuis4?culture=nl-NL