20 december 2022

PPWR: Prestatieklasse voor recyclebaarheid en EPR-vergoeding

PPWR: Prestatieklasse voor recyclebaarheid en EPR-vergoeding

Als gevolg van de Packaging and Packaging Waste Regulation zullen alle verpakkingen aan een recycleerbaarheidsbeoordeling worden onderworpen om te garanderen dat zij aan de DfR-criteria (Design For Recycling) voldoen en zullen een classificatie A tot E op de markt worden gebracht.

Prestatieklasse voor recyclebaarheid (recyclebaarheid per unit, in gewicht):

  • Gradatie A: Hoger of gelijk aan 95%
  • Gradatie B: Hoger of gelijk aan 90%
  • Gradatie C: Hoger of gelijk aan 80%
  • Gradatie D: Hoger of gelijk aan 70%
  • Gradatie E: Lager dan 70%

Verpakkingen met een beoordeling E zijn verboden – de beoordeling is gebaseerd op het percentage dat aan de DfR-criteria voldoet.

Uitgebreide Verantwoordelijkheid van de producent (EPR-vergoeding)

De EPR-vergoeding staat voor Extended Producer Responsability vergoeding en is een milieubeleidsinstrument dat verantwoordelijkheid voor het beheer van het einde van de levensduur van het product bij de producent legt. Producenten betalen EPR-vergoedingen op basis van de hoeveelheid verpakkingen of producten die op de markt worden gebracht.

De EPR vergoedingen zullen in de toekomst worden gebaseerd op de beoordeling van elk verpakkingsartikel, waarbij verpakkingen die in hoge mate voldoen aan de DfR-criteria worden gestimuleerd met een lagere EPR-vergoeding en verpakkingen die minder goed voldoen met een hogere EPR-vergoeding worden bestraft.