23 september 2022

Vragen over vouwkarton? Lees de Fact File van Pro Carton

Vragen over vouwkarton? Lees de Fact File van Pro Carton

Pro Carton is de Europese vereniging van kartonfabrikanten. Haar voornaamste doel is om karton (bij merkeigenaren, handel, ontwerpers, media en politici) te promoten als een economisch en ecologisch evenwichtig verpakkingsmateriaal. Daartoe is er niet alleen promotie maar vinden onder meer ook onderzoeken plaats en verschijnen brancherapporten en andere informatie. Het Vouwkarton Platform is een partner van Pro Carton. 

Recent verscheen Fact File Module 6 van Procarton. Welhaast iedere vraag over vouwkarton wordt hiermee beantwoord. Een aanrader!